123445678

نصب و وایرینگ اینورتر

نویسنده : @aysa-kala

آموزش

06آگوست2022|17: 12


فصل دوم

نصب و وایرینگ در اینورتر ها

نصب

 • ابتدا اینورتر با فاصله مناسب از تجهیزات درداخل تابلو قرار می دهیم.
 • رده بندی اینورتر در تابلو برق جهت نصب در کنار ادوات قدرت قرار می گیرد.
 • حداقل امکان سعی کنید اینورتر در قسمت پایین قرار بگیرد.
 • حداقل از یک فن و هواکش هوا به همراه فیلتر استفاده گردد.
 • هنگام نصب اینورتر به عمق تابلو برق و تجهیزات روی در تابلو برق  دقت شود.
 • درانتخاب اینورتر بسته به محیط ودمای آن تمام موارد لازم را رعایت کنید.

وایرینگ

 

 

در  بالا انواع سیم بندی وجود دارد. به طور نمونه یکی از پرکاربردترین وبا کیفیت ترین اینورتر ها در برندها اینورتر یاسکاوا را انتخاب کردیم.

بخش مدار قدرت وترمز:

 • در بخش بالای نقشه ترمینال های B1,B2,+1,+2 وجودارد که B1,B2 مربوط به بخش مقاومت ترمز اینورتر می باشد.
 • درصورت استفاده از مقاومت ترمزی مقدار آن طبق توان اینورتر از روی کاتالوگ شرکت سازنده انتخاب و پارامتر مربوط تنظیم گردد.
 • این مقاومت بسته به توان حجم آن بزرگ و گرمای زیادی را تولید میکند. که جهت تهویه مناسب حداقل امکان داخل تابلو برق قرار نگیرد و فن خنک کننده تعبیه گردد.
 • ترمینال +1و+2 مربوط به دسی باس که بایستی جمپر و در بارهای خیلی سنگین توسط چک جمپرشود.
 • سه ترمینال سمت چپ R/L1,S/L2,T/L3 برق ورودی سه فاز مدار قدرت در شبکه ایران 380 ولت می باشد.
 • سه ترمینال سمت راست U/T1,V/T2,W/T3 برق خروجی اینورتر مدار قدرت تغذیه الکتروموتورها می باشد.
 • اگر ورودی تکفاز دوسیمه بسته شود در خروجی سه فاز 220 ولت داریم.
 • ترمینال ارت اینورتر و الکتروموتور حتما به سیم ارت متصل گردد.

بخش مدارفرمان دیجیتال:

ترمینال S1تا S7 ورودی های دیجیتالی وSC مشترک بین ترمینال های ورودی که اگر جمپر داخلی SINK انتخاب گردد 24ولت و اگر SOURCE انتخاب گردد 0ولت به SCمتصل میشود.

 • ترمینال های A1,A2,AC,V,RP به ترتیب A1 آنالوگ ورودی1که فقط ولتاژی و A2 آنالوگ ورودی2 دوحالت ولتاژی و جریانی RP پالسی و V ولتاژ 10ولت و AC مشترک آنالوگ می باشد.
 • ترمینال H1,HC حالت حفاظتی خروجی قدرت می باشد در حالت عادی جمپر برای حفاظت در مقابل اینرسی الکتروموتور میتوان توسط میکروپروسسوری ویا پی ال سی فرمان را قطع تا از آسیب دیدن اینورتر جلوگیری شود.در راه اندازی  الکتروموتور های معمولی  این ترمینال جمپرمی شود.
 • ترمینال های MA,MB,MC خروجی دیجیتالی رله ای می باشد.که MC مشترک MA در حالت عادی باز وMB در حالت عادی بسته است.
 • ترمینال های PC,P1,P2 خروجی های دیجیتالی ترانزیستوری می باسد که PC مشترک وP1,P2 خروجی 1و2 است.
 • ترمینال های MP,AC,AM نیز ترمینال های آنالوگ خروجی که AC مشترک و MP خروجی فرکانس بالا و AM خروجی آنالوگ می باشد.
 • ترمینال های +S ,-Sو +R,-R ترمینال های شبکه اینورتر است.

برچسب های مرتبط :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *