123445678

بانک خازنی

نویسنده : @aysa-kala

آموزش وبلاگ

07جولای2022|30: 11

موارد استفاده خازن

  • اگر ضریب قدرت تاسیسات برقی کارخانجات و ساختمان ها پایین باشد به این لحاظ شرکت منطقه ای جریمه مصرفی راکتیو مطالبه نماید این مقدار اگر از 0.85 کمتر باشد پرداخت جریمه الزامی است.
  • در مواردی که تاسیسات بار اضافی ویا جهت تقلیل جریان ها وبارها نورد در نظر باشد.
  • اگر به کارخانجات ظرفیتی اضافه گردد. (ترانس،الکتروموتور،تابلو،کابل)
  • جهت تنظیم و تثبت ولتاژ شبکه انتقال وتوزیع نیرو
  • جهت راه اندازی آسان الکتروموتورهای سنگین کار و توان بالا مخصوصا در انتهای شبکه های ضعیف در این مورد ضریب قدرت تا 100 درصد باید افزایش یابد.

نحوه محاسبه قدرت خازن

طبق رابطه زیر

Qc=P( tanx1-tanx2 )

Qc مقدار توان خازنی

P مقدار توان کل تجهیزات موجود

tanx1 نسبت توان مصرفی(x1 زاویه توان مصرفی)

tanx2 نسبت توان لازم (x2 زاویه توان لازم)

مثال:برای یک الکترو موتور125  کیلو وات 2940 rpm سه فاز  آسنکرون 380 ولت ،50 هرتز،راندمان 0.9،ضریب قدرت 0.85 یک دستگاه بانک خازنی نیاز است تا ضریب توان را به 0.97 برساند خازن مورد لازم را محاسبه کنید.

           cosx1=0.85             x1=31.78                    tanx1=0.62

cosx2=0.97            x2=14                        tanx2=0.25

 Qc=P(TANX1-TANX2)=(0.62-0.25)=46.25 KVR

تذکر:

جهت تشخیص توان راکتیو می توان از ضریب قدرت سنج نیز استفاده کردو یا از روی قبض های کنتور برق توان راکتیو را بدست آورد.

کار تجربی: به ازای هر2کیلو وات یک کیلو وار خازن درنظر میگیرم.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *